2018.02.17. Don??t, Elek

FIGYELEM!   FIGYELEM!   FIGYELEM!  FIGYELEM!   FIGYELEM!

TÁJÉKOZTATÓ


Az MNJK vezetéséhez az utóbbi időszakban számos igény érkezett, mivel a MEOE, a jövőben, tiszteletben tartja az ETSz-ek jogosítványait és nem törzskönyvez, hogy egy nyilvános fórumot tartson, amelyen szóban is tájékoztatja az érdeklődőket, milyen lehetőségeket biztosíthat a német juhászkutyák jogszabályoknak is megfelelő tenyésztéséhez.

Ezen elvárásoknak megfelelve kéri az MNJK vezetése az érintetteket, hogy egy ilyen fórumon való részvételi igényüket e-mail küldésével jelezzék annak érdekében, hogy a létszámnak megfelelő helységet biztosíthassuk. A jelen tájékoztató, az MNJK honlapján történő megjelenését követően 14 nap áll rendelkezésére minden érdeklődőnek a jelentkezésre. A jelentkezési időpont zártával a honlapon adunk tájékoztatást a fórum időpontjáról és helyszínéről.

Egyidejűleg tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a fórum nem vitanap, tehát csak olyanok jelezzék részvételi szándékukat, aki a jövőbeni tevékenységük legitim formában történő folytatása érdekében gyakorlati kérdéseket tesznek fel.
Az MNJK tagsága és vezetése, bár nehezményezi, de nem minősíti, hogy ki-ki a korábbiakban milyen módon foglalkozott a fajtával, függetlenül attól, hogy ez a magatartás jogszerű volt-e.

Közös célunk, a NÉMET JUHÁSZKUTYA nimbuszának mielőbbi méltó visszaállítása kell, legyen!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

Az MNJK küldöttgyűlése 2013.05.25-én tárgyalta az aktuális helyzetből adódó feladatokat, amelyeket a vezetőség terjesztett elő.

Ezek között szerepelt az un. „honosítási” kérdésköre is. Az MNJK, mint ahogy a korábbiakban is kész segítséget nyújtani a német juhászkutya tenyésztőknek, tulajdonosoknak és ezt igazolandó, további kedvezményeket érvényesít a honosítási eljárásban.

A honosítás menete:

1. A német juhászkutya tulajdonosa kezdeményezheti az eljárást, az MNJK Központi Irodájánál, illetve az MNJK rendezvényeire történő nevezéssel egy időben.

2. Nem kell újra röntgeneztetni! Az egyedről készült CsD/KD rtg. felvételek elfogadottak, amennyiben a felvételen szerepel az egyedi azonosító (tetoválás/mikrocsipszám). Az ízületek minősítését az MNJK, az általa megbízott állatorvossal, jóváhagyás végett, ellenőrizteti.

3. Nem kell újra kiállítani! Az egyed által teljesített tenyészkiállítási eredmények is elfogadottak, amennyiben azokat SV-MNJK által elismert bírók adták.

4. Nem kell újra vizsgáztatni! Az egyed által teljesített munkavizsga eredmények is elfogadottak. Az egyedtől vérminta kerül levételre, amelyet az MNJK archivál.

5. Az egyedet egy, az MNJK által rendezett KÖRUNG-on fel kell vezetni, ahol az előírt feladatokat teljesítenie kell.

A fenti rendelkezések a 2013. május 31. előtti időszakra vonatkoznak, 2013. június 01-től az MNJK hatályos szabályzatai érvényesek!

Az eredeti honosítási eljárás költségei:

Honosítási eljárás, bevezetés a MET-NJ törzskönyvbe 10.000,-Ft
(Akció volt 2013.05.31-ig 5.000,-Ft)
DNA vérminta regisztrációs szet 2.000,-Ft
DNA vérminta regisztrációja, tárolása 2.000,-Ft
Tenyésztési adat (CsD) regisztrációja bírálattal 2.000,-Ft
Tenyésztési adat (KD) regisztrációja bírálattal 2.000,-Ft
Összesen: 18.000,-Ft

Figyelembe véve az érdekeltek kéréseit, az MNJK vezetősége előterjesztése után a KGy úgy döntött, hogy a fajta egységes kezelése mielőbbi megvalósulása érdekében a honosítás díjtétele, mindent magában foglalva:

10.000,-Ft

Az akció 2013. augusztus 31-ig tart!

Nem MNJK tagok is honosíthatják kutyáikat. Ők a fenti díjtétel 50%-al emelt összegét kell, hogy fizessék.

További kedvezmény, hogy az új belépők 2013-évre már csak a ½ éves tagdíj összegét kell, hogy fizessék. 

 

TÖRZSKÖNYVEZÉSI ELŐJEGYZÉS


Az MNJK 2013. május 25-én megtartott Küldöttgyűlése megtárgyalta a vezetőség által előterjesztett régi-új intézményrendszert jelentő „törzskönyvezési előjegyzés” különböző vonatkozásait.

Az MNJK törzskönyvezési rendszere nem változik, csak kiegészül egy lehetőséggel:
- A lehetőséggel azok a tenyésztők élhetnek, akik nem óhajtják a náluk született alom összes egyede részére kiváltani a származási bizonyítványt (SzB), ami által csökkenthetik költségeiket.

- Az adott alom összes egyedét, az MNJK szabályzatának megfelelően, változatlanul - 7-13 hetes kor között – tetoválni kell. A mikrocsip, a tetoválási számmal azonosítható egyedbe, ezután kerülhet behelyezésre.

- Az alom összes egyedét fel kell vezetni az „Alombejelentő” nyomtatványra és egyidejűleg jelölni kell, mely egyedek részére kér a tenyésztő SzB-t.

- Amely egyedekre nem kér SzB-t a tenyésztő, azok a „Törzskönyvezési előjegyzés” igazolást kapják.

- A „Törzskönyvezési előjegyzés” alapján a későbbiekben, időkorlátozás nélkül igényelhető az SzB.

A lehetőség csökkenti a tenyésztő anyagi terheit az alom vonatkozásában, illetve a szülők esetleges tenyész érték változása esetén nem kell plusz díjat fizetni az új SzB kiállításáért.

Nem elhanyagolható az a tenyésztésszervezési szempont sem, hogy ezáltal a magyarországi német juhászkutya populáció feltérképezhetővé válik és a későbbiekben elkerülhető, hogy azok a német juhászkutya tulajdonosok, akik ma „olcsó kölyköt keresnek, papír nélkül”, a jövőben, felismerve kutyáik képességeit, nem kerülnek elutasításra a „tözskönyv” utólagos beszerzési igényük esetén.

A „Törzskönyvezési előjegyzés” előnyei:

- a német juhászkutya tenyésztők anyagi terheinek csökkentése, tekintettel a jelen gazdasági helyzetre
- az alombejelentett kutyák nem vesznek el a jövőben a tenyésztés-, kiképzés számára
- tenyészadat változás esetén további költségcsökkentő tényező, mert nem kell SzB-t cserélni
 

 

F O N T O S !
A K T U Á L I S !

 

 

A K T U Á L I S !
Tisztelt német juhászkutya tulajdonosok!

Az MNJK, mint államilag elismert tenyésztő szervezet tájékoztatja tagságát és az érdeklődőket azokról a lépésekről, amelyeket az elmúlt hónapokban, a magyarországi kinológiai élet mielőbbi letisztulása érdekében tett az általános, valamint az MNJK-t közvetlenül is érintő, kérdésekben.
Részletek a KUTYAPOLITIKA menüpont alatt!


MESZ-MNJK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

FIGYELEM!   FIGYELEM!   FIGYELEM!  FIGYELEM!   FIGYELEM!

F E L H Í V Á S


Tisztelt német juhászkutya tulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarországi Német Juhászkutya Klub ( MNJK ), mint államilag elismert tenyésztő szervezet, a hatályos jogszabályok értelmében, kizárólagos jogosultsággal végzi a fajtatiszta német juhászkutyák tenyésztésszervezéséből fakadó feladatokat.


1993. évi CXIV. törvény ( Átv):

Az elismert tenyésztő szervezet feladatai:


19. § (1)47 Az elismert tenyésztő szervezet - e törvény alapján - az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében
 a) tenyésztési programot hajt végre;
 b) törzskönyvezést végez;
 c) megbízás alapján teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat.


64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet (FVM rendelet ):


4. § (1)10 Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni csak tenyésztő szervezet jogosult. Fajtánként egy tenyésztő szervezet ismerhető el. …


A fent idézett jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatunk mindenkit, hogy akik fajtatiszta német juhászkutyával rendelkeznek, az MNJK keretein belül lehetőségük van, kutyáik számára, az általuk szükségesnek ítélt minősítések és tenyésztési dokumentációk megszerzésére. Az ehhez szükséges feltételek és lehetőségek egyesületünk honlapján megtalálhatóak a különböző menüpontok alatt.


Azoknak a fajtatiszta német juhászkutyával rendelkező versenyzőknek akik a WUSV világbajnokságon Magyar színekben indulni szeretnének – amennyiben megfelelő minősítésű és tenyésztési dokumentációval rendelkező német juhászkutyával rendelkeznek – az MNJK versenykiírásában foglaltak betartása mellett, válogató versenyeinken jogosultságot szerezhetnek a csapatba kerülésre.


Kérdések felmerülése esetén, kérem forduljanak egyesületünk irodájához, tenyésztési és kiképzési főfelügyelőihez, akiknek elérhetősége szintén megtalálható a honlapon!Egyesületünk, mint ahogyan ezt korábban is tette, továbbra is áll minden német juhászkutya tulajdonos, tenyésztő, versenyző stb. rendelkezésére. 

 

AKTUÁLIS!

TISZTELT MNJK TAGTÁRSAK,
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!Bizonyára mindannyian hallottak már róla, hogy 2013. január 1-jétől kötelezővé válik a kutyák mikrocsip általi egyedazonosíthatósága.
A 115/2012. (VI.11.) kormányrendelet 6.§ (11) a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-t a következõ (10)–(12) bekezdésekkel egészíti ki:

„(10) Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható 2013. január 1-étől!
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi.
(12) A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.”


Akinek a tulajdonában csipezetlen, MNJK származási bizonyítvánnyal rendelkező kutya van, időben intézkedjen a kutya mielőbbi mikrocsipezéséről!
A mikrocsip szett és a DNS szett az MNJK központi irodánál igényelhetők e-mailban vagy telefonon.
A mikrocsip ára: 2.500,-Ft, plusz 1.000,-Ft a regisztráció.
A DNS vérmintavételi szett ára: 2.000,-Ft, plusz 1.000,-Ft a regisztráció.

A 64/1998 (XII.31.) sz., a „Fajtatiszta ebek tenyésztésének szabályairól” szóló FVM rendelet értelmében az ebek egyedi azonosíthatóságának elvégzése, illetve elvégeztetése az MNJK, mint államilag elismert ebtenyésztő szervezet kötelezettsége.
Erre tekintettel, kérünk minden érintettet, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a mikrocsip behelyezését, az MNJK-val megállapodást kötött állatorvosokkal végeztessék!
A megállapodásra azért van szükség, hogy az azonosítási szám az MNJK törzskönyvezési adatbázisában is szerepeljen. Az MNJK, az országos lefedettség érdekében, nyitott további megállapodások megkötésére.
Kérjük az igényeket jelezni! 

 

AKTUÁLIS!

TISZTELT MNJK TAGTÁRSAK,
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!Tájékoztatom Tagságunkat és az Érdeklődőket, hogy a magyar kinológiai életben évtizedek óta fennálló kaotikus események sorozata reményeink szerint utolsó fejezetéhez érkezett.

A közelmúltban több fontos esemény is történt, amely megerősített bennünket abban, hogy az a több évtizedes út, amelyet sokak támogatásával , közösen jártunk be göröngyös, de igaz útnak bizonyult. Elsőként szeretném felhívni a figyelmet, hogy áprilisban módosításra került az állattenyésztésről szóló törvény, melynek eredményeként konkrét szankciók kerültek bevezetésre a jogsértően tevékenykedő tenyésztő szervezetekkel szemben. A szankció kiterjed a jogellenesen ( állami elismerés nélkül, vagy más tenyésztő szervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában ) végzett törzskönyvezésre, tenyészállat minősítésre, nyilvános tenyészállat bírálatra, egyéb tenyésztési szolgáltatásra, származási igazolás kiállítására.

A jogszerűtlenség talaján mozgó egyesületek természetesen mindent megtettek annak érdekében, hogy a jogszabályi változtatás ne vonatkozzon rájuk. Ezek a kísérletek azonban nem jártak sikerrel. Annak ellenére nem voltak sikeresek, hogy ezek az egyesületek azt akarják elhitetni, sikerült a szankciók alól 6 hónapra ( 2013. január 01-ig ) kibújniuk.

Valójában véleményünk és meggyőződésünk szerint nem erről van szó!

Az Országgyűlés elé végre valóban beterjesztésre került egy olyan újabb módosítás , amely értelmében 2013 január 01-ig nem szabható ki állattenyésztési bírság a fent megjelölt tevékenységek vonatkozásában. A bírságolás szüneteltetésének célja azonban nem az, az alól történő kibúvás lehetővé tétele, vagy csak egyszerűen egy újabb időnyerési lehetőség biztosítása, hanem olyan helyzet megteremtése, hogy az eddig jogszabálysértően működő szervezetek, személyek is végre a törvényesség útjára lépjenek. Ez az elvárás a módosító indítvány indokolásából egyértelműen kitűnik. Ez a lehetőség pedig nem más, mint egy utolsó esély, csatlakozni a törvényesen működő államilag elismert tenyésztő szervezetekhez.
Az indokolás további feltételként jelöli meg a kiegyezésen túl és a szakmai színvonal biztosításának követelménye mellett, a hazai és emellett a nemzetközi elismeréssel ( FCI ) bíró származásigazolási és törzskönyvezési rendszer megvalósítását is.

Ez az amiért az MNJK oly rég óta küzd!

Hazánkban elsőként és nyugodtan mondhatom úttörőként vettük gondozásba egy kutyafajta, az oly szeretett NÉMET JUHÁSZKUTYA fajtagondozását. Tevékenységünk, szakmai elkötelezettségünk és felkészültségünk eredményeként elismertséget szereztünk a fajta anyaországi egyesülete az SV és a világszövetsége, a WUSV előtt is.
Ellenlábasaink azonban monopol helyzetüket kihasználva, megakadályozták az FCI elismerés megtartását, visszaszerzését. Most azonban ismét nagy lehetőség előtt állunk. Hiszen a jogszabálytervezet mely hamarosan elfogadásra kerül és hatályba lép, egyértelművé teszi, hogy,
ha és amennyiben a fent leírt feltételek 6 hónapon belül (!) nem teljesülnek és ezáltal egy harmonikus együttműködés nem jön létre, akkor a „jelenlegi hatályos jogszabályok érvényesülnek, további mentesség adására lehetőség nincs”.
Bármit is kommunikálnak ellenlábasaink, bárhogy is csűrik, csavarják a szót, egyértelmű hogy ez a módosítás törvénytisztelő módon működő szervezetünk számára, bármely eddigi helyzetnél kedvezőbb.

Jelen változások alapján tehát 6 hónap áll rendelkezésére a „másik oldalra kerültek” számára arra, hogy beálljanak a jogkövetők táborába és olyan formáció (szövetség) jöjjön létre az államilag elismert ebtenyésztő szervezetekkel, amely a hazai és a nemzetközi ( FCI ) elismertséget is biztosítja. Megítélésem szerint ez komoly siker egyesületünk életében.
Talán a véletlen műve, vagy a sors iróniája, hogy az idén 25 éves egyesületünk életében újabb fordulópont van kialakulóban. Sok küzdelem és lemondás árán, évtizedekig tartó gáncsoskodások, pereskedések, lejárató kampányok ellenére ismét lehetőség nyílik arra hogy elfoglaljuk méltó helyünket a hazai és nemzetközi kinológiai világ életében.

Igazunkat bizonyítja és egyben optimizmusra ad okot a szaktárca vezetőjének Dr. Fazekas Sándor Miniszter úrnak, az FCI elnökéhez intézett levele, melyből csak pár gondolatot idéznék mely a MEOE működésére vonatkozik:

„Jogellenes módon törzskönyveket vezet, illetve származási igazolásokat ad ki ebek részére, tevékenysége keretében továbbra is előfordulnak aggályos esetek a kereskedelmi célú tenyésztés (szaporítás) és a törzskönyvezés szakmai követelményeinek betartása vonatkozásában.”

„Mivel a MEOE hosszú évek óta kifejezetten diszkriminálja a jogszabályoknak megfelelően működő elismert tenyésztő szervezeteket, így azok az FCI logoval ellátott dokumentumokhoz sem férhetnek hozzá. Ezáltal a jogszabály szerint működő, magasabb szakmai mércét állító, elismert tenyésztő szervezetek törzskönyvében szereplő ebek – annak ellenére, hogy megfelelnek minden jogszabályi és szakmai követelménynek – a nemzetközi ebtenyésztésből kizárásra kerülnek”

A miniszter úr leszögezi azt is, amit mi már oly régóta mondunk, hogy a MEOE működése az FCI alapszabályába is ütközik. A közelmúltban történt jogszabályi változtatások és a szaktárca vezetőjének véleménye is megerősít minket abban, hogy a helyes utat választottuk amikor a jogszabályok mentén, magasabb szakmai mércét állítva tevékenykedtünk. Többen a könnyebb utat választva elpártoltak tőlünk, de meggyőződésem, hogy akik maradtak helyesen jártak el.
A szaktárca a helyzet megoldásaként szintén helyesen és higgadtan megteremtette a lehetőséget a kiegyezésre, de egyúttal biztosította a jogszabályok és a jogkövetők ( köztük az MNJK ) érvényesülésének követelményét is, melyet örömmel vettünk tudomásul és bízunk benne, hogy a továbbiakban is következetesen ennek szellemében jár el.

Felhívnám figyelmet arra is, hogy a most elfogadás előtt álló törvénymódosítás nem jelenti azt, hogy további 6 hónapon át lehetőség nyílik a jogszabályok kijátszására. Az indokolás hangsúlyozza:
„a bírság szankció mellőzése nem mentesít a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása alól és nem annulálja az egyéb jogkövetkezményeket ( pl közokirat-hamísítás jogosulatlan törzskönyvezés esetén … ).”
Egyesületünk nyitottan fogadja a közeledni szándékozókat, de csak és kizárólag a jogszabályok és a tagság érdekeinek maximális figyelembevétele mellett. Jogszerűen megszerzett jogainkról nem vagyunk hajlandóak lemondani és ragaszkodunk a szaktárca által is jogosnak ítélt nemzetközi elismertséghez, hiszen mind jogszabályilag mind szakmailag megfelelünk annak.
Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt 25 évben tagságukkal, vagy azon felül is hozzájárultak az MNJK sikereihez, bízom benne, hogy továbbra is számíthatok közreműködésükre, támogatásukra, ami a tagdíj befizetési hajlandóságukban is megnyilvánul.
Az MNJK Közgyűlése és vezetősége felelősségteljes döntéseket fogadott el szervezetünk jövőben is töretlen és biztonságos működése érdekében. Mindemellett tenyésztésszervezési szolgáltatásaink természetesen a tagság és a nem tagok számára is szabályzatainknak megfelelően elérhetőek.

Az esetleges fejleményekről a továbbiakban rendszeresen tájékoztatom a Közvéleményt.

Budapest, 2012. június 27.

Baráti üdvözlettel:
Szegvári Ferenc elnök

 

 

 


 

 

 ADÓ 1%-ának FELAJÁNLÁSA!

Tovább >>>

 

 


 

KÖZLEMÉNY

 

A Magyarországi Német Juhászkutya Klub vezetése folyamatosan figyelemmel kísérte a fajta anyaországi egyesületének az SV-nek állásfoglalását az un. "langstockhaar", vagyis a köznyelven HOSZZÚSZŐRŰ egyedek, az SV általi tenyésztésbevételét és törzskönyvezését.

 

Közeli időkig az az információ állt rendelkezésünkre, hogy az SV a múlt évben benyújtotta az FCI "Standard bizottságánál" a német juhászkutya hosszúszőrű egyedeinek önálló változataként való elismerés iránti igényét.

 

Mint ismert a Magyarországi Német Juhászkutya Klub - MNJK - a magyarországi fajtagazda államilag elismert tenyésztő szervezet, e minőségben kapott lehetőséget az SV - WUSV illetékesével szeméyles tárgyalásra, egyebek közt erről is.

A megbeszélés alapján az MNJK vezetése feltétlen biztatást kapott a HOSSZÚSZŐRŰ változat tenyésztésbevételi és tenyésztésszervezési előkészületeinek megkezdésére.

 

Ennek következtében bízta meg a vezetőség Nagy Attila sporttársat, hogy a származási lappal rendelkező HOSSZÚSZŐRŰ német juhászkutya azon tulajdonosait, akik nyitottak a fajta ezen egyedeinek anyaországi előírások (SV) betartásával történő tenyésztésre, azok regisztrációját kezdje meg és őket további információkkal folyamatosan lássa el.

 

Nagy Attila elérhetőségei:

 

nagyati44@gmail.com

 

Tel.: +36/20-545-4668
Skype Me™!

 

 


 

vissza az oldal tetejére...